Şirket Politikamız - OLSAN AMBALAJ

OLSAN AMBALAJ

OLSAN AMBALAJ / ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası

Müşterilerimize faydalı hizmetler sunmak amacıyla, mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, öncelikle tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için;

 1. Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlamak,
 2. 2Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde Liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek,
 3. Sürekli gelişim için eğitimleri artırmak; bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak ve tabana yayılmasını sağlamak ve bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını ve oturmasını sağlamak,
 4. Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri uygulamak,
 5. Tedarikçi ve müşterilerimizle ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi oluşturmaktır.

Çevre Politikası

OLSAN Ambalaj LTD ŞTİ. olarak, doğanın bir parçası olduğumuz, doğanın bize ait olmadığı bilinci ile doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamıştır. Bu ilke doğrultusunda

 
 1. Kirliliği kaynağında önleyerek çevrenin korunmasını,
 2. Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve toplumumuzun, çevre bilincinin artırılması ve iklim değişikliği duyarlılığına yönelik katkı sağlamayı,
 3. Doğal kaynakları verimli kullanmayı ve geri kazanımı artırmayı,
 4. Çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 5. Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
 6. Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optimum kullanmayı ve
 7. İşletme olarak bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışmayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kurumumuz çalışanlarının ve ilgili tarafların sağlık ve güvenlik içinde olmalarını sağlamak amacı ile;

 1. Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
 2. Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
 4. Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
 5. Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.